Charakterystyka pracy w systemie zmianowym

Praca w systemie zmianowym oznacza pracę w godzinach zarówno w ciągu dnia, jaki i w nocy, lub po południu. Funkcjonować mogą systemy dwu – lub trzyzmianowe. Oznacza to najczęściej, ze pierwsza zmiana rozpoczyna się o godzinie szóstej rano i trwa do godziny czternastej. Zmiana druga rozpoczyna pracę o godzinie czternastej i kończy ją o dwudziestej drugiej, a zmiana trzecia rozpoczyna zaraz po zmianie drugiej i kończy o godzinie szóstej nad ranem. System dwuzmianowy oznacza najczęściej prace od godziny szóstej rano, do dwudziestej drugiej w nocy. System zmianowe obowiązują przede wszystkim w zakładach pracy związanych z produkcją, w której nie może być zatrzymania linii produkcyjnej, lub gdy to zatrzymanie może być krótkotrwałe.

Praca w sysytmie zmianowym, działającym na nieco innej zasadzie, czyli gdy wymiar godzinowy pracy wynosi dwanaście godzin, funckojonuje w zawodach związanych z świadczeniem usług różnego rodzaju dla społeczeństwa, czyli według tych zasad pracują lekarze, pielęgniarki, służby mundurowe – policja, straż pożarna i inne. Prace w systemie zmianowym może również występować w handlu i usługach i spotykana jest najczęściej w sklepach i punktach usługowych w galeriach handlowych. Praca w tego typu placówkach trwa najczęściej od godziny dziewiątej, i kończy się o godzinie dwudziestej pierwszej. W weekendy rozkład tych godzin może być nieco inny.