Jakie pytania powinno się zadać podczas rozmowy kwalifikacyjnej o pracę?

W czasie rozmowy kwalifikacyjnej pytania zadaje nie tylko potencjonalny pracodawca, ale także my jako osoby ubiegające się o dane stanowisko pracy, powinniśmy sformułować kilka zapytań pod adresem naszego przyszłego pracodawcy. Zadawanie pytań świadczy o naszej aktywności i o tym, że jesteśmy zainteresowani faktycznie danym stanowiskiem. Zatem nasze przygotowywanie do rozmowy kwalifikacyjnej powinno obejmować również przygotowanie listy kilku pytań. Pytania te muszą być konkretnego, świadczące o naszym prawdziwym zainteresowaniu, a nie zainteresowaniem pozornym, mającym na celu tylko wywarcie dobrego wrażenia. Pytanie o zarobki, szczególnie na pierwszym etapie rekrutacyjnym, niekoniecznie jest odpowiednim pytaniem.

Za to bardzo na miejscu będą równego rodzaju pytania o atmosferę w pracy, o oczekiwania osób przełożonych. Wart również zapytać o takie kwestie jak możliwość uczestniczenia w szkoleniach, kursach i innych formach dokształcania, przy czym nie chodzi tu o szkolenia w ramach lepszego przygotowania zawodowego, ale o dodatkowe, czyli na przykład kursy językowe i i tym podobne.Pytania zadawane przez nas, jako potencjalnych pracowników mogą również mieć formę pytań dotyczących konkretnych zagadnień związanych ze stanowiskiem pracy. Przykładowe pytania na stanowisko przedstawiciela handlowego, którego wyniki pracy określone są przeważnie wynikami sprzedaży, to pytanie dotyczące konsekwencji w przypadku nieosiągnięci danego progu sprzedażowego.