Praca w przedsiębiorstwie państwowym

Praca na stanowisku urzędniczym bądź administracyjnym w firmie bądź instytucji państwowej, jest dla wielu osób stanowiskiem docelowym i nie wyobrażają sobie one pracy „u prywaciarza”. Praca taka ma niewątpliwe zalety, chociaż zawiera w sobie również pewien pakiet wad. Zalety pracy w instytucji państwoeje, czyli na przykald w różnego rodzaju urzędach, to przede wszystkim stabilizacja i pewność zatrudnienia. Nie musimy obawiać się, ze firma przeżywa trudności finansowe i nastąpi redukcja etatów czy zaległości w wypłatach zatrudnienia.

Prawa pracownicze są bowiem w instytucjach państwowych ściśle przestrzegane, a ich prawidłowa realizację zapewnia zakladaowa organizacja związkowa. Ponadto pracując na stanowiskach urzędniczych czy administracyjnych, możemy liczyć na dodatkowe składnik wynagrodzenia, wypłacane w określonych okresach, tak zwane „trzynastki” czy „czternastki”, czy inne podobne świadczenia. Poza tym, w instytucjach państwowych najczęściej funkcjonuje bogaty program pakietów socjalnych, związany na przykład z przyznawaniem bonów na zakupy na święta, czy przygotowanych paczek dla dzieci czy innych członków najbliższej rodziny. Ponadto, w tego typu firmach dość powszechnym zjawiskiem jest organizowanie wyjazdów czy imprez integracyjnych. Możemy także liczyć na pakiet bezpłatnych i specjalistycznych szkoleń, a także dofinansowania do szkoleń, które odbywamy we własnym zakresie.