Przerwy w pracy

Przerwy w parcu są niezbędne i muszą być uwzględnianie w regulaminie pracy. Nieprzerwana praca, wykonywana przez całość ośmiogodzinnego, standardowego wymiaru dnia pracy, jest niemożliwa do zrealizowania. Odpowiednio dobrane przerwy w czasie wykonywania swoich obowiązków, są niezbędne do efektywnej realizacji zadań na danym stanowisku pracy. Przerwy te są uzależnione od specyfiki pracy, inaczej rozkład przerw będzie wyglądał w przypadku osób pracujących na stanowisku, na którym wydatek energetyczny jest niewielki, czyli dotyczy na przykład pracy umysłowej na stanowisku biurowym.

Inaczej zupełnie wyglądają przerwy w wykonywaniu swoich obowiązków na stanowiskach związanych z praca o charakterze fizycznym, gdzie wydatek energetyczny jest zdecydowanie wyższy i szybciej postępujący. Niektóre zakłady pracy, zwłaszcza te zatrudniające duża ilość pracowników, posiadają wewnętrzne regulaminy, które regulują również przerwy w pracy – ich ilość, długość itp. Przerwy te ustalone są bądź dla całego przedsiębiorstwa, bądź dla poszczególnych działów czy grup pracowników.Niektóre zakłady pracy maja ustalone przerwy, w czasie których pracownicy mogą udać się na posiłek. Przeważnie dotyczy to tych przedsiębiorstw, które dysponują zapleczem gastronomicznym, czyli pracowniczą stołówką, gdzie posiłki można wykupić po preferencyjnych cenach. Długość takich przerw wynosi przeważnie 45 minut.